خانه » جلال داودیان ، درمانگر زخم

جلال داودیان

درمانگر زخم و استومی

✔ کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

✔ کارشناس زخم و استومی از نظام پرستاری تهران

فعالیت به عنوان کارشناس زخم بیمارستان های پاستورنو، گاندی و آریا

سابقه فعالیت تخصصی در زمینه درمان انواع زخم ها و استومی از سال 1397

مشاور زخم و علمی شرکت بازارطب نوتریکا

جلال داوودیان
پیمایش به بالا