خانه » Projects » جلوگیری از قطع پای بیمار دیابتی درگیر عفونت شدید
شروع : بیمار اقای ۵۵ ساله با سابقه دیابت نوع دو  و عدم کنترل قند
همینطور سابقه بیماری های فشار خون و چربی خون که از حدود یک ماه قبل از مراجعه تحت درمان در مرکز دیگری بودند ، که به دنبال گسترش عفونت زخم کف پا به کمپارتمان لترال پا و پاشنه و ساق به صورت اورژانسی بستری گریدند ، چندین نوبت دبریدمان در اتاق عمل انجام شد ، در کنار انتی بیوتیک تراپی با توجه به میکروارگانیسم عامل عفونت و‌شستشوی روزانه زخم و پانسمان های انتی باکتریال استفاده گردید .

پس از دو هفته از آغاز درمان و از بین رفتن ترشحات چرکی و بهبود علائم پاراکلینیکی بیمار
Esr : 120 >>> 75
Crp : 189 >> > 42
Wbc : 17900 >> 8100
از وکیوم تراپی با هدف تسریع فرایند گرانولیشن و استفاده از درمان های تکمیلی اعم از فتوتراپی ، پلاسما تراپی جهت افزایش گردش خون موضعی و کاهش لود باکتریایی استفاده نمودیم.

آفلودینگ زخم کف پا و اصلاح وضعیت تغذیه ای بیمار و کنترل مناسب قند خون از چالش های درمان بود.
خاتمه : پس از حدود هفت ماه از آغاز درمان زخم بیمار به طور کامل ترمیم گردید و توصیه جهت استفاده از کفش مناسب جهت جلوگیری از بروز زخم ، کنترل قندخون ، و مراجعه های مجدد جهت چکاپ انجام شد
پیمایش به بالا