ترشح چرکی

ترشح چرکی زخم: رنگ، انواع و درمان

ترشحات چرکی زخم، ترشحاتی غلیظ و اغلب شیری رنگی است که از زخم خارج می‌شوند. این ترشحات اغلب نشانه عفونت است و باید در اسرع […]

ترشح چرکی زخم: رنگ، انواع و درمان ادامه مطلب »