خانه » Projects » درمان زخم ناحیه کف پا ناشی از دفورمیتی شارکو مید فوت

درمان زخم ناحیه کف پا ناشی از دفورمیتی شارکو مید فوت

درمان زخم ناحیه کف پا ناشی از دفورمیتی شارکو مید فوت

 

شروع درمان: بیمار 56 ساله از 3 سال قبل دچار تغییر شکل کف پا شده است که باعث برجسته شدن استخوان میانه کف پا میشود. تشخیص وی شارکو مید فوت بود. از حدود یک سال قبل بتدریج ضخیم شدگی کف پا و سپس زخم ایجاد میشود که در بررسی انجام شده تا روی استخوان کوبویید ادامه داشت و البته غیر عفونی بود. گاهی بدنبال پانسمان مناسب کوچک میشده است ولی دوباره عود میکرده است. درمان این بیمار شامل موارد زیر است:
1- دبریدمان زخم تا روی استخوان و برداشتن برجستگی استخوانی به اندازه حدود 5 میلیمتر
2- نزدیک کردن لبه های زخم
3- گچ گیری به روش “بوهلر” جهت حذف هرگونه فشار روی زخم و تعویض گچ هر دو هفته
ادامه درمان: گچ هر دو هفته تعویض شد. پانسمان از طریق پنجره ایجاد شده تعویض میشد. روند درمان حدود 6 هفته ادامه داشت.

زخم کف پاشنه

پایان درمان: پس از حدود 6 هفته، صندل و کفش دیابتی با کفی قالب گیری شده تجویز شد. حد اقل تا 6 ماه بعد از پایان درمان، زخم عود نکرده است.
مشکلات درمان: توجه به این نکته ضروری است که اساسا، زخم این بیمار در زمینه دفورمیتی و برجستگی غیر طبیعی کف پا و همچنین استفاده از کفش و صندل نامناسب و پابرهنه راه رفتن بیمار ایجاد شده است. انتخاب پانسمان تاثیر ناچیزی در بهبودی دارد و معمولا نیاز به انتی بیوتیک طولانی مدت نیست. بهبود این بیماران در زمان بستری ناشی از راه نرفتن بیمار است، نه آنتی بیوتیک ها تجویز شده. بسیار مهم است که بیمار درمورد اهمیت استفاده از صندل و کفش مناسب آگاهی و ایمان پیدا کند.

پیمایش به بالا